Beleidsplan

Doel- en doelgroep

De vereniging biedt incidentele financiële ondersteuning aan

 • alleenstaande, in Amsterdam woonachtige ouders met kinderen, mits die kinderen
  bezig zijn met een opleiding voor minimaal een startkwalificatie,
 • alleenstaande ouderen, ouder dan 65 jaar, mits woonachtig in Amsterdam
 • alleenstaande kinderen jonger dan 23 jaar, mits woonachtig in Amsterdam.
  Ook aanvragen voor alleenstaande, zelfstandig wonende mensen met een psychische beperking kunnen ingediend worden.

Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend worden gedaan door erkende instanties die sociaal en/of psychische steun verlenen.

Werkzaamheden

 • Beoordelen en afhandelen van aanvragen voor incidentele financiële ondersteuning conform de doelstelling en criteria van het fonds en met het oog op veronderstelde effectiviteit van de toekenning. De directeuren vergaderen daartoe 8x per jaar.
 • De beslissingen van de directeuren worden in het vergaderverslag vastgelegd.
 • De aanvragende instanties krijgen telefonisch bericht over de beslissing van de directeuren en een digitaal bericht over de overschrijving van de toegekende gift.
 • De aanvragende instantie ziet er op toe, dat de toegekende ondersteuning uitgereikt wordt aan de begunstigde.
 • Jaarlijks stelt de Vereniging een financiële jaarrapportage en een jaarverslag op.

Netwerk en Publiciteit

Vergroten van de bekendheid van het fonds onder de hulpverleners in Amsterdam, te denken valt aan deelname aan Financiële Salons, wijktafels. WMO Adviesraad etc.

Advisering

Jaarlijks wordt er gezocht naar richtprijzen voor de te verstrekken uitkeringen. De directeuren adviseren de aanvragende instanties over deze richtprijzen en wijzen de instanties op alternatieve mogelijkheden voor ondersteuning door gemeentelijke diensten en vrijwilligersorganisaties.

Financiële middelen

Per jaar wordt 90% van de opbrengst van rente en/of beleggingen van het vermogen in het voorgaande jaar besteed.

Op actieve wijze worden acties ondernomen om de opbrengsten van het kapitaal op orde te houden of te laten groeien, waar mogelijk worden fondsen en financiële supporters gezocht.

Vastgesteld 24 februari 2016.