Organisatie

Vereniging

Het RSIN of fiscaal nummer : 806786632
Nummer Kamer van Koophandel : 40530304
Bankrekeningnummer : NL32INGB0009597982

Contactgegevens

Weduwen en Wezenfonds
p/a Mw. Anna Verbeek
Stuurmankade 354
1019 WE Amsterdam

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het fonds wordt gevormd door zes directeuren. Het fonds kent tevens een Raad van commissarissen. Directeuren en commissarissen ontvangen voor hun werk voor het Weduwen en Wezenfonds geen vergoeding.

Directeuren

·         mw. G. Sordam  (voorzitter)                               

·         mw. A. Boterman (2e penningmeester)       

·         dhr G. Diepenhorst  (1e penningmester)   

·         mw. E. M. Lautenslager      

·         mw. A Verbeek (secretaris)                                 

·         mw. T. Visser   

·         mw. P. Weijers     

 Commissarissen

·         mw. mr  B.E.E.van Sytzama (voorzitter) 

·         mw. B.P. Geesink

·         mw. dr M. Groenewald Froger                                     

·         mr  F.A. Hartsuiker                                    

·         Ds J.H. Röselaars