Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam kan eenoudergezinnen in Amsterdam die leven rond de armoedegrens helpen met een eenmalige bescheiden financiële ondersteuning.

Het fonds van de kleine beetjes met grote impact

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam kan eenoudergezinnen (d.w.z. alleenstaande ouders met minderjarige kinderen) in Amsterdam die op of onder de armoedegrens leven, helpen met een eenmalige bescheiden financiële ondersteuning.

Ook voor Amsterdamse alleenstaande minderjarigen of alleenstaande ouderen (55+) met geldproblemen kan een beroep worden gedaan op het fonds.

De bijdrage van het fonds bestaat uit een eenmalige gift voor de aanschaf van onder andere: meubilair, kleding of een eenmalige bijdrage voor levensonderhoud, studiekosten, deelname aan sport, etc.

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam is een stichting. Het stichtingsbestuur omvat een uitvoerend- en een toezichthoudend deel. Alle bestuurders werken als vrijwilliger.

Uitsluitend aanvragen van vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, hulpverleningsinstanties en kerken worden in behandeling genomen – zij kennen hun cliënten en hun professioneel advies is doorslaggevend voor onze besluitvorming.

Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Het aanvraagformulier is beschikbaar als een invulbaar PDF-document.

Het beste is om het formulier op te slaan op de eigen computer. U kunt het vervolgens met Adobe Acrobat Reader digitaal invullen en het daarna per mail opsturen aan

aanvragen@weduwenenwezenfonds.nl

Eventueel kunt u het formulier ook uitprinten, met pen invullen en dan een scan opsturen per mail.

Het formulier bevat drie pagina’s. Pagina 3 is een bijlage waarop de gegevens over inkomsten en uitgaven moeten worden ingevuld. Vul alle drie de pagina’s in.

Het PDF formulier kunt u natuurlijk ook kopiëren voor latere aanvragen. Als u op een kopie werkt van een oudere aanvraag, controleer dan wel zorgvuldig of er geen oude gegevens zijn overgebleven

Bekijk hier de voorwaarden voor aanvragen.

Over de aanvragen wordt in 2024 elke 2e woensdag van de maand een besluit genomen.

8 mei
12 juni
10 juli
14 augustus

11 september
9 oktober
13 november
11 december