Voorwaarden

  • Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam neemt uitsluitend aanvragen in behandeling van erkende hulpverleningsinstellingen (waaronder ook kerkelijke diaconieën en caritas-verenigingen) , waarvan de statuten en jaarcijfers openbaar zijn en eenvoudig te vinden (op de website van de betreffende organisatie). Als die gegevens niet openbaar toegankelijk zijn, kan het bestuur een aanvraag afwijzen.
  • Daarom vragen wij hulpverleners die een aanvraagformulier indienen, daarin kort hun professionele motivatie en aanbeveling te formuleren.
  • Het bestuur kan een rekening vragen als bewijsmateriaal.
  • Het bestuur kan een maximum stellen aan het aantal aanvragen dat een organisatie in een betreffende periode kan indienen.
  • Het bestuur neemt aanvragen voor vergoeding van de aanschaf van witgoed (wasmachines, koel/vrieskast, fornuis, kookplaat, oven) slechts bij uitzondering in behandeling, aangezien de gemeente Amsterdam een goede witgoedregeling kent waarop een beroep kan worden gedaan.

Aanvraagformulier

Per juni 2020 is het aanvraagformulier beschikbaar als een invulbaar PDF-document. 

Het beste is om het formulier op te slaan op de eigen computer. U kunt het vervolgens met Adobe Acrobat Reader digitaal invullen en het daarna per mail opsturen aan aanvragen@weduwenenwezenfonds.nl

Eventueel kunt u het formulier ook uitprinten, met pen invullen en dan een scan opsturen per mail.

Het formulier bevat drie pagina’s. Pagina 3 is een bijlage waarop de gegevens over inkomsten en uitgaven moeten worden ingevuld. Vul alle drie de pagina’s in.

Het PDF formulier kunt u natuurlijk ook kopiëren voor latere aanvragen. Als u op een kopie werkt van een oudere aanvraag, controleer dan wel zorgvuldig of er geen oude gegevens zijn overgebleven.