Over ons

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam is een stichting. Het stichtingsbestuur omvat een uitvoerend- en een toezichthoudend deel. Alle bestuurders werken als vrijwilliger.

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam kan eenoudergezinnen (d.w.z. alleenstaande ouders met minderjarige kinderen) in Amsterdam die op of onder de armoedegrens leven, helpen met een eenmalige bescheiden financiële ondersteuning. Ook voor Amsterdamse alleenstaande minderjarigen of alleenstaande ouderen (55+) met geldproblemen kan een beroep worden gedaan op het fonds.

Uitsluitend aanvragen van vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, hulpverleningsinstanties en kerken worden in behandeling genomen – zij kennen hun cliënten en hun professioneel advies is doorslaggevend voor onze besluitvorming.

Het fonds draagt graag een steentje bij! De bijdrage van het fonds bestaat uit een eenmalige gift voor de aanschaf van onder andere: meubilair, kleding of een eenmalige bijdrage voor levensonderhoud, studiekosten, deelname aan sport, etc.. Hiermee maakt het fonds het verschil waardoor mensen net even meer ‘lucht’ krijgen en mee kunnen doen aan de samenleving. Ons motto is niet voor niets: ‘Het fonds van de kleine beetjes, dat een grote betekenis heeft.’

Bestuurssamenstelling van de Stichting


Per 6 december 2021 bestaat de Stichting tot instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds. De hieronder genoemde bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen salaris.

  • dhr. R. Kuiken (vz)
  • dhr. JH Röselaers (vice-vz)
  • dhr. M. de Vries (secretaris)
  • dhr. G.A.J. Diepenhorst (1e penningmeester)
  • mw. M. Valkman (2e penningmeester)
  • mw. M.J. Doolaard