Privacy en cookie verklaring

Waarom een privacyverklaring?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt vanaf dat moment de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt in de gehele Europese Unie (EU). Door deze nieuwe wetgeving moeten alle organisaties voldoen aan nieuwe verplichtingen. In dit document is ook de basisinformatie over de privacy en informatiebeveiliging samengevat. Alle medewerkers binnen de Vereniging Protestantsche Weduwen– en wezenfonds moeten hiervan op de hoogte zijn.

Wat is privacy?
 • Het recht om met rust gelaten te worden
 • Het recht gegevens over jezelf te controleren

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en grondrecht. Net als het recht op leven, het verbod op discriminatie, recht op een eerlijk proces of verbod van slavernij.

 

Deze privacy verklaring gaat uit van vijf uitgangspunten
 • Doelbepaling en –binding: De vereniging bepaalt vooraf met welk doel persoonsgegevens worden gebruikt en zorgt ervoor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden (bijvoorbeeld toestemming gebruik van foto’s voor de website).
 • Grondslag: De vereniging heeft een geldige reden om gegevens op te slaan namelijk wetgeving, gerechtvaardigd belang, toestemming cliënt en/of vitaal belang.
 • Data minimalisatie: De vereniging bewaart alleen gegevens die noodzakelijk zijn. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard (bijvoorbeeld de aanvraagformulieren).
 • Transparantie: De Vereniging informeert betrokkenen over het gebruik en beheer van de persoonsgegevens. Betrokkenen hebben recht om te weten welke informatie het betreft.
 • Data-integriteit: De Vereniging waarborgt dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn (bijvoorbeeld veilig omgaan met wachtwoorden, verwerking gegevens in WordPress).

 

Onze privacy verklaring

Protestantsch Weduwen- en WezenFonds, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Webadres : https://www.weduwenenwezenfonds.nl/
Weduwen en Wezenfonds Postadres : p/a Mw. Anna Verbeek, Stuurmankade 354, 1019 WE Amsterdam
Telefoon : 06 1007 5625

Mevrouw G.C. Sordam is de Functionaris Gegevensbescherming van Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds. Zij is schriftelijk te bereiken via gerdasolo@hotmail.com of via het hierboven genoemde postadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens hulpverlener/instelling

 • Naam aanvragende instelling
 • Adresgegevens instelling
 • Bankgegevens aanvragende instelling
 • Voor- en achternaam hulpverlener
 • E-mailadres en telefoonnummer hulpverlener
 • IP adres

Gegevens cliënt van aanvragende instelling

 • Voor- en achternaam
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam en leeftijd van betrokken kinderen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld om inzake de aanvraag van belangzijnde toelichting te geven op de persoonlijke situatie van de betrokkene cliënt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw cliënt:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of activiteit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gerdasolo@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het financieel afhandelen van uw aanvraag
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de besluitvorming en/of om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over ons genomen besluit en/of wijzigingen van onze diensten

Op basis van de volgende grondslagen:

 • Wetgeving: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke
 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind
 • Toestemming cliënt: De cliënt heeft toestemmingen gegeven aan de betrokken instelling voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke
 • vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens : 5 jaar > wettelijk verplicht
 • Personalia : 5 jaar > wettelijk verplicht
 • Adres : 5 jaar > wettelijk verplicht
 • Financiële gegevens : 5 jaar > wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:

 • Op informatie over welke gegevens wij van u opslaan
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Zich te verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Hoe kunt u van dit recht gebruikmaken?

Aanvragen over inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdragen, verzet tegen verwerking persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kan alleen schriftelijk of per mail ingediend worden bij de bestuursvoorzitter of Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gerdasolo@hotmail.com.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten